Chatt

Välkommen till Självmordslinjen. Här kan du chatta anonymt med våra volontärer. 

Självmordslinjen deltar för närvarande i forskning vid Uppsala universitet för att förbättra kvaliteten i samtal. 

Forskningen syftar till att ge kunskap om hur personer som funderar på självmord själva beskriver sin situation och hur volontärer kan ge stöd i samtal. Därför kan du komma att tillfrågas om dina chattsamtal får sparas för vetenskaplig analys. 

Deltagande i forskningen är helt frivilligt och du ges möjlighet att säga nej till att ditt samtal sparas innan du börjar prata med en volontär. Du kan också säga nej till volontären du pratar med. Om du skulle vilja delta i forskningen så kommer samtalen att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. Alla uppgifter som skulle kunna leda till att du känns igen att raderas av ansvarig forskare. 

Läs mer om forskningen på www.sjalvmordsforskning.se  

Vi försöker hålla chattarna till max 45 minuter, så att fler får möjlighet att komma fram. 

Du kan även besöka Mind Forum som är en trygg plats på nätet där du anonymt kan prata om livet när det känns tufft.Självmordslinjens chatt är öppen varje dag mellan kl. 06-24. Chattens kapacitet är beroende av antalet volontärer på plats och kan variera.

Frågor i slutet av chatten 

Just nu erbjuder vi dig att svara på sex frågor i slutet av chatten. 

Frågorna handlar om vad du upplever för effekt av samtalet med oss. De är en del av en undersökning vi genomför just nu, en så kallad effektmätning. Frågorna är helt anonyma och frivilliga att svara på. 

Vill du läsa mer om undersökningen, kan du läsa mer här

Det kan vara svårt att nå oss

Du kan även ringa 90101 eller mejla till oss.

Här kan du hitta andra länkar och telefonnummer till alternativ hjälp när det är svårt att nå oss. Vid akuta fall, ring alltid 112.

Vårdguiden 1177
Sjukvårdsrådgivning samt uppgifter om närmsta psykiatriska akutmottagning:
Tel: 1177
Webb: www.1177.se

Hjälplinjen
Tel: 0771-22 00 60, alla dagar 13-22.
Webb: www.1177.se/Om-1177/Om-Hjalplinjen/

Jourhavande präst
Tel: 112, alla dagar 21-06,
Chatt: Svenskakyrkan.se/jourhavandeprast.

Jourhavande medmänniska
Tel: 08-702 16 80, alla dagar 21-06.

BRIS
Tel: 116 111,  vardagar 10-21 och lö-sö 14-21.
Chatt: http://www.bris.se/?pageID=189

SPES – SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd
Tel: 08- 34 58 73, telefonjour varje dag 19-22.
Webb: http://spes.se/

Kyrkans Jourtjänst
Jourtelefonen 031-800 650 alla dagar kl  06-24.
SOS-brevlådan (webbtjänst) www.kyrkansjourtjanst.se